JUDOglobalSPORT 2022

Campanya de promoció i difusió del Judo a l’àmbit escolar arribarà a la seva 20ª temporada.

D’aquí al 10 de juny el Judo, en horari lectiu, arribarà directament a 12 escoles i 3.000 alumnes de la comarca del Gironès.

GIRONA- JUDO: Educació i Formació mitjançant el JUDO