Aquesta temporada 2022-23, l’Associació Girona-Judo presenta la beca socioesportiva Nöel Le Hecho. La iniciativa neix amb el suport de la família del Mestre Noël que va tenir una forta vinculació amb el club Girona-Judo i va destinar gran part de la seva vida a fomentar els valors del judo.
L’objectiu principal de la beca és vetllar pel desenvolupament integral dels judokas, facilitant i col·laborant amb l’accés a una formació adient, que en un futur els obri portes dins el mercat laboral. El projecte apareix vinculat a un dels principals valors del judo, el Jita Kyoei o principi d’ajuda mútua.